top of page
rescue_g.png

כדי שנוכל להתקדם נזדקק לכמה פרטים נוספים 

חשוב לציין כי התמחור שלנו נעשה לפי שעות עבודה. כמה שעות נצטרך? בהתאם לגודל תכנית העבודה שנבנה איתכם אחרי שנבין אם יש ביכולתנו לסייע.

ברגע שהטופס ישלח, נבצע הערכה מדויקת יותר וניצור קשר.

מי את/ה?
קופ"ח
האם מאושפז/ת במוסד רפואי?
האם החולה תחת אפוטרופסות?
אם כן, איזו אפוטרופסות? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
עם אילו צרכים רפואיים זקוקים לעזרה? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
עם אילו צרכים כלכליים זקוקים לעזרה? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
עם אילו צרכים רווחתיים זקוקים לעזרה? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
עם אילו צרכים רגשיים זקוקים לעזרה? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
באילו גורמים מקצועיים כבר ניסית להיעזר? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
bottom of page