top of page

מדיניות פרטיות, גרסא 1.00

מאחר ואנחנו עוסקים בנושאים רגישים, חשוב לנו לשתף אותך במדיניות הפרטיות שלנו.

מי אנחנו?

חמל בר-גפן בע"מ היא החברה המפעילה את השירות לו נכתבה מדיניות פרטיות זו. 

לצרכי מתן השירות אנחנו אוספים מידע על אודותיך, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. המידע שיאסף על אודותיך ישמר אצלנו, ויועבר לאחרים רק בהתאם למדיניות זו.

האם את/ה חייב/ת לספק לנו מידע? 

אין חובה לספק לנו מידע על פי חוק, אך ללא המידע לא יהיה ניתן לקבל את השירותים שאנו מציעים או להרשם.

מה המידע האישי שאנחנו שומרים על אודותיך?

אנחנו שומרים על אודותייך מידע שנקבל באמצעות הטפסים שתמלא באתר: טופס ההתעניינות שלך שכולל פרטים כגון שמך המלא, פרטי קשר, פרטי המטופל/ת (אם אינך האדם שהסיוע נדרש עבורו), ופרטים הנוגעים למצבו/ה הרפואי של המטופל/ת (כולל טקסט חופשי שימולא).

לאחר מילוי הטופס תקבל/י קישור בדואר אלקטרוני בו תתבקש/י למלא טופס נוסף הכולל פרטים נוספים על אודות מצב המטופל והשירותים אותם תדרש/י. 

מה המידע שאינו מזהה אישית שאנחנו שומרים על אודותיך?

המידע הלא מזהה שנאסף על אודותיך הוא השימוש שלך בשירות, כגון העמודים שצפית בהם, מידע טכני על ציוד הקצה שלך, כגון גרסאת דפדפן, מערכת ההפעלה שלך, רזולוציית המסך וכדומה, מידע סטטיסטי ולא מפולח אישית כגון מדינה, פלח אוכלוסיה וגיל משוער.

כיצד אנחנו אוספים על אודותיך מידע?

אנחנו אוספים את המידע שאת/ה מספק/ת לנו בזמן השימוש בשירות שלנו, וגם מקבלים פרטים עלייך מאחרים, כמו מהגורמים שביקשת כי נטפל עבורך במצבו/ה של המטופל/ת. לדוגמא, אחרי שקיבלנו ממך הסכמה לעשות כן, נפנה לביטוח לאומי כדי לקבל מידע רלוונטי ולעזור בטיפול. איסוף זה יבוצע רק לאחר שהתחלנו בטיפול עבורך.

כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסוף? 

אנחנו משתמשים במידע שאת/ה מספק/ת לנו בשלב הראשון כדי לספק לך הצעת מחיר והערכה ראשונית של המצב. בסיום הערכה זו, ולאחר סיום ההערכה ובכפוף להתקשרות עמנו, נעביר את המידע לצורך מתן הטיפול הרלוונטי לך.

למי יש גישה למידע על אודותיך?

אנחנו מספקים גישה למידע לעובדים/ות ולקבלנים/ות שלנו, כולל למומחים/ות שלנו, שנמצאים/ות תחת חובת סודיות מלאה, לספקי/ות שירותים שלנו שכפופים/ות לאותה חובת סודיות ושדרושים/ות לצורך אספקת השירות, וכן לגופים הרלוונטים לצורך מימוש הזכויות שלך, כגון העובד/ת הסוציאלי/ת הרלוונטי/ת, חברות הביטוח, המוסדות הרלוונטים ומשרדים ממשלתיים.

האם לצדדים שלישיים יש גישה למידע?

כן. אנחנו משתמשים בשירותיה של חברת WIX לצורך אירוח האתר, בשירותי חברת Google לפרסום האתר ולניתוח התעבורה באתר.

bottom of page