top of page

מסלול הצטרפות לחברות וארגונים

מה תעשו אם העובדים שלכם יחלו במחלה קשה או יעברו תאונה קשה?

כמעסיקים, אתם עלולים למצוא את עצמכם מפסידים כוח עבודה יקר וחשוב.

אפשר למנוע את זה.

 • בחמ"ל בר גפן פיתחנו מסלול המותאם לחברות וארגונים המעוניינים להגן על עובדיהם ועל הארגון עצמו מביזבוז זמן, כסף ומשאבים רגשיים הכרוכים בטיפול במשבר, של העובד או של בן משפחה חולה שבו העובד מטפל. 

 • ניהול משבר רפואי דורש ידע, נסיון ושיטתיות. הוא דורש הבנה של מכלול הפגיעות הנובעות מהאירוע הרפואי המחולל – התפקודיות, הכלכליות, הרווחתיות, הרגשיות. 

החברה מסייעת לחולים ולמשפחותיהם במיצוי מלוא הזכויות והצרכים בחמישה תחומים:

1תרשים גרפי.png
rescue.png
rescue_g.png
rescue.png
Woman in Wheelchair Drinking Coffee
Stressed Man
בעיית העובדים המטפלים בבני משפחה
rescue.png
rescue_g.png

ארגונים וחברות סופגים פגיעה כלכלית ניכרת לא רק מתחלואת עובדים, אלא גם מירידה בפריון בקרב עובדים המטפלים בבני משפחה חולים:

 

 • כ - 1,500,000 ישראלים מטפלים בקביעות בני משפחה חולים

 • 55% מבני המשפחה המטפלים הם בגילאי 40-55

 • בן משפחה מטפל משקיע כ 21 שעות עבודה שבועיות בטיפול במשך 3-5 שנים בממוצע

 • 81% דיווחו על אובדן ימי עבודה

 • 60% הסתירו מהמעסיק את היותם בני משפחה מטפלים

 • 70% העידו שהסיוע הרצוי להם הוא ליווי ויעוץ אישיים

 • 72% העידו שדווקא שמירה על מקום עבודתם "שומרת על השפיות".

למה לא מספיק רק לבטח את העובדים?
 • ארגונים וחברות סופגים פגיעה כלכלית ניכרת לא רק מתחלואת עובדים, אלא גם מירידה בפריון בקרב עובדים המטפלים בבני משפחה חולים:

 • כ - 1,500,000 ישראלים מטפלים בקביעות בני משפחה חולים

 • 55% מבני המשפחה המטפלים הם בגילאי 40-55

 • בן משפחה מטפל משקיע כ 21 שעות עבודה שבועיות בטיפול במשך 3-5 שנים בממוצע

 • 81% דיווחו על אובדן ימי עבודה
  60% הסתירו מהמעסיק את היותם בני משפחה מטפלים

 • 70% העידו שהסיוע הרצוי להם הוא ליווי ויעוץ אישיים

 •  72% העידו שדווקא שמירה על מקום עבודתם "שומרת על השפיות".

 •  

 • למה לא מספיק רק לבטח את העובדים?

 • קושי לתבוע את חברת הביטוח  –  גם מי שכוסה ביטוחית לא בהכרח מבין על אילו מצבים הוא מכוסה, באילו תנאים והחרגות ובוודאי שאינו יודע איך לתבוע את חברת הביטוח. חמ"ל בר גפן בונה עבור העובד תיק רפואי, מגישה את התביעה ובמידת הצורך מערערת על החלטות חברת הביטוח. כך אנו מבטיחים שלקוחותינו יקבלו את מלוא התשלום המגיע להם.

 • טיפול חלקי  –  משבר רפואי דורש הרבה יותר מפיצוי כספי ביטוחי. לחולה מגיעות זכויות כלכליות, רפואיות ורווחתיות מגורמים נוספים. חברות ביטוח כיום לא מטפלות בכך. 

 • ניצול שגוי של כספי ביטוח – בהיעדר ידע על הצרכים העתידיים שינבעו מהמשבר, חולים ומשפחותיהם נוטים "לבזבז" את כספי הביטוח מהר ולא בהכרח על הדברים הנכונים. בחמ"ל בר גפן אנו בונים תכנית עבודה צופה פני עתיד, מתוך הבנה כיצד יראו הצרכים של החולה ומשפחתו גם בעוד כמה שנים.

rescue.png
מה ההבדל בינינו לבין חברות למיצוי זכויות?
rescue.png
rescue_g.png
 • היקף הטיפול – חברות למיצוי זכויות עוסקות במיצוי הזכויות הכלכליות בלבד, קרי: תביעות ביטוחיות ופטור ממס. חמ"ל בר גפן עוסקת במיצוי מלוא הזכויות. 

 • עלות הטיפול – חברות למיצוי זכויות גוזרות את שכרן מהסכום הכספי שהצליחו להשיג בתביעה. כ 12% מתביעה לביטוח לאומי וכ 15% מתביעת חברת ביטוח פרטית. כשמדובר בתביעת פטור ממס – הן גובות את הרווח מהשנה הראשונה של הפטור. המשמעות היא שהעובד ידרש לשלם עשרות אלפי שקלים. פגיעה זו במשאבים חיוניים מוסיפה על תחושת המצוקה של החולה ומשפחתו ומגדילה את האפשרות שירצו "לקזז הפסדים" מול המעסיק. 

מה ירוויח הארגון ממנוי לחמ"ל?
 • הקטנת הירידה בפריון

 • הגדלת האמון בין העובד למעסיק – עובד שיודע שהוא ובני משפחתו מוגנים בעת צרה הוא עובד נאמן יותר, שגם ידווח בזמן על המשבר וכך ימנע פגיעה קשה יותר בארגון הנובע מאי הדיווח.

 • אטרקטיביות גדולה יותר בתהליך גיוס עובדים.

rescue.png
Wellness Coach
rescue_g.png

איך מצטרפים?

האם אתם מעוניינים להגן רק על העובדים? או שאולי אתם רוצים להגן גם על בני משפחתם? 

כדי לבחור עבורכם מסלול הצטרפות מתאים אנא מלאו את הטופס ונשמח לתאם עמכם פגישת היכרות.

חובה למלא שאלות מסומנות ב *
** חמ"ל בר-גפן הינה חברת פרטית ולא עמותה.
    השירות כרוך בתשלום.

תודה שפנית אלינו, נהיה בקשר ממש בקרוב.

איך מצטרפים - חברות וארגונים
bottom of page